Gemeente veurne

Restafval

De huis-aan-huisophaling van het restafval gebeurt tweewekelijks, maar van 1 mei tot 30 september wekelijks op dinsdag. Je mag de restafvalzak pas vanaf 20 uur de avond voor de ophaling buiten plaatsen. Al het brandbaar huishoudelijk afval dat niet vermeden, hergebruikt of gerecycleerd kan worden, hoort niet thuis in de restafvalzak. Voor de juiste data verwijzen wij naar de afvalkalender.

De verkooppunten voor de restafvalzakken zijn de volgende:

  Restafval   Luierzakken PMD
         
VEURNE CENTRUM Gewoon Klein    
AVEVE, Vaartstraat 13 (Sint Idesbaldusstraat 41) x x x x
Carrefour Express, Ooststraat 8 x   x
Colruyt, Vaartstraat 14 x   x x
De Kaashoeve, Zuidstraat 37 x x   x
         
De Spar, Zuidstraat 36 x x x x
Delva, Kaaiplaats 5 x x x x
Shop n' go Q8, Pannestraat 116 x     x
         
BEAUVOORDE        
Bakkerij Devreker, G. Hoofdstraat 35 x x   x
         
BULSKAMP        
Bakkerij Deconinck, Bulskampstraat 67 x     x

Gewoon huisvuil: 20 zakken per rol, 25 euro

Klein huisvuil: 10 zakken per rol, 8 euro

PMD: 20 zakken per rol, 2,50 euro

Luiers (wit): 10 zakken per rol, 2,50 euro

Een probleem met de ophaling kun je melden via volgende link:

http://www.veurne.be/eloketdetail/55/afvalophaling---probleem

Weetje:

Bij de geboorte-aangifte ontvang je als gezin in kwestie gratis 4 rollen luierzakken.

LCP