Gemeente veurne

Verkeersleefbaarheid in Bulskamp wordt verhoogd

Doortocht in 6 segmenten

Het studiebureau Omgeving bekeek, samen met de bewoners van Bulskamp, welke maatregelen genomen moesten worden om het dorp veiliger en leefbaarder te maken. In de komende maanden zullen maatregelen uitgevoerd worden om de verkeersleefbaarheid in het dorp te verhogen.

De maatregelen worden, waar mogelijk, uitgewerkt met proefopstellingen, zodat bij problemen kan bijgestuurd worden. Na evaluatie worden de maatregelen definitief. De proefopstelling gebeurt tegen het einde van de zomer. De doortocht wordt in 6 segmenten opgedeeld.

  • Segment 1: Bij het binnenkomen van Bulskamp via de Nieuwpoorthoek. Er worden verkeersremmende maatregelen voorzien door wegversmalling. Aan het verkeerskussen wordt niet geraakt.
  • Segment 2: Voorbij de bocht aan de Nieuwpoorthoek. De parkeerzones worden hertekend, zonder te raken aan de nu al uitgetekende parkings. Zone 30 start voor de dwarse parkings.
  • Segment 3: Tot aan de schoolomgeving. In de bocht wordt de huidige parkeerstrook behouden. Op termijn wordt hier een verkeersplateau aangelegd om het verkeer af te remmen.
  • Segment 4: Vanaf centrale plein (aan kerk) richting Presendestraat. De parkeerstrook aan de kant van de kerk blijft behouden en waar het kan, geaccentueerd met groen. Aan de overkant wordt het voetpad breder gemaakt door de parkeerstrook gedeeltelijk op de straat te brengen. De parkeerstrook wordt ook langer gemaakt.
  • Segment 5: Tot aan kruispunt Presendestraat. In de Bulskampstraat wordt de bestaande parkeerstrook voor de bakker blijft behouden en er wordt bijkomende parkeerruimte gecreëerd aan de overkant van de straat. De zone 30 zou pas ingaan op dit punt. Om het verkeer af te remmen zal op termijn een verkeersplateau worden aangelegd. Ook in de Beauvoordestraat worden extra parkeerplaatsen uitgetekend.
  • Segment 6: Beauvoordestraat. De straat wordt zone 50 tot aan de grens van de bouwde kom. In de Sint-Bertinusstraat blijft de snelheidsbeperking van 30km/u van kracht.

 

LCP