Gemeente veurne

Ruimen van septische putten

Jaarlijks bieden ruimfirma’s zowat 40.000 vracht en septisch materiaal aan voor verwerking in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Dat materiaal is afkomstig van huishoudens en bedrijven van wie het sanitair afvalwater is aangesloten op een septische tank.

De Vlaamse milieureglementering Vlarem verplicht de behandeling van het septisch materiaal in een openbare waterzuiveringsinstallatie. Aquafin heeft een overeenkomst met een groot aantal ruimfirma’s afgesloten waarin onder meer de hoeveelheden septisch materiaal en de aanvoerinstallatie worden vastgelegd. Voor een goed zuiveringsresultaat is het belangrijk dat enkel septisch materiaal van sanitaire oorsprong wordt afgeleverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Daarom maakten Aquafin en de ruimfirma’s bijkomende afspraken om de herkomst van het septisch materiaal te garanderen.

  • aanbieden van een ruimingsattest door de ruimfirma aan elke gebruiker of eigenaar van een septische put. Dit attest geeft de gebruiker of de eigenaar van de put de garantie dat zijn septisch materiaal zal afgevoerd en behandeld worden zoals voorzien in de milieuwetgeving.
  • ondertekenen van het ruimingsattest: hierdoor verklaart de gebruiker of de eigenaar dat het geruimde materiaal uitsluitend afkomstig is van een septische put voor huishoudelijk afvalwater, toiletten en andere sanitaire voorzieningen.

In de zuiveringsinstallaties wordt het septisch materiaal biologisch gezuiverd. De micro-organismen die de vervuiling afbreken, zijn gevoelig voor bepaalde schadelijke stoffen in het afvalwater. Ruimingsslib van garages of servicestations, van vet- of zandvangers, van rioolkolken of zuiveringsinstallaties, onbehandeld afvalwater van industriële of agrarische oorsprong kan onder geen enkel beding.

Meer info over de ruimfirma's die met Aquafin werken: www.aquafin.be/UserFiles/File/ruimers/Adressen%20ruimers.pdf

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP