Gemeente veurne

Onderwijscheques

Financiële dienst

Wat

De onderwijscheques kan je gebruiken voor elke leerling, gedomicilieerd in Veurne, die school loopt in het kleuter, lager of secundair onderwijs. Ook voor studenten uit Veurne in het hoger onderwijs is er een financiële tussenkomst.

Een onderwijscheque is 10 euro waard en je kan er mee betalen op school voor:

 • Verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
 • Schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
 • Sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
 • Verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school
 • Zwem- en turngerei, afgeleverd door de school
 • Schoolmaaltijden

De cheques kan je niet gebruiken voor het betalen van drankjes, snacks en foto’s die op school van de klassen of de leerlingen worden gemaakt.

Hoe aanvragen

De cheques kan je aanvragen bij de financiële dienst of via het digitaal loket van 1 augustus tot en met 15 maart door ouders die kinderen hebben in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het deeltijds onderwijs of het buitengewoon onderwijs.

Voorwaarden:

 • De leerlingen of studenten moeten in Veurne gedomicilieerd zijn, behalve als ze door Zonnewende begeleid zelfstandig wonen of een leefloon ontvangen van het OCMW Veurne.
 • Het gezinsinkomen mag voor het schooljaar 2018-2019 niet hoger zijn dan 18.730,66 euro, te verhogen met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (omnio-statuut) en het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het gezinshoofd mag niet meer dan 750,00 EUR bedragen. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het recentste belastingsaanslagbiljet. Wijzigingen in het gezinsinkomen ten opzichte van het recentste belastingsaanslagbiljet kunnen tussentijds worden onderzocht.

Aantal cheques:

Per schooljaar kan je een maximaal aantal cheques aankopen:

 • Per leerling in het kleuter onderwijs: 4
 • Per leerling in het lager onderwijs: 4
 • Per leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste en 2de jaar): 6
 • Per leerling in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs (3de tot en met 7de jaar): 8

Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 200 EUR verleend.

Wat meebrengen

 • Recentste aanslagbiljet personenbelasting
 • Recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing (niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal 750 EUR).
 • Inschrijvingsbewijs van de school voor het betreffende schooljaar.
 • Bewijs van schoolaanwezigheid tijdens het voorafgaand schooljaar.

Digitaal loket

 • Onderwijscheques aanvragen (schooljaar 2019-2020)

  Formulier

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP