Gemeente veurne

Vakantietoelage voor andersvaliden en landurig zieken

Financiële dienst

De toelage wordt toegekend aan langdurig zieken of andersvaliden met een vermindering of ontoereikendheid van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid van meer dan 66%, te Veurne woonachtig, als een tussenkomst in de kosten voor een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland.

Je krijgt een bedrag van 75 euro, maar het bedrag wordt beperkt tot het bedrag dat je als belanghebbende moet betalen aan de inrichtende vereniging.

Het ingevuld formulier moet je indienen bij de financiële dienst, samen met de nodige bewijsstukken:

  • een getuigschrift van invaliditeit, afgeleverd door het Ministerie van Sociale Voorzorg of een attest betreffende de duur van de ziekenperiode, afgeleverd door een erkend ziekenfonds.
  • een attest waaruit blijkt dat de sociale organisatie of het erkend ziekenfonds gemachtigd is om dergelijke vakantieverblijven in te richten.
  • het betalingsbewijs van de kosten van het verblijf door de sociale vereniging of erkend ziekenfonds.
  • een afschrift of fotokopie van het aanslagbiljet betreffende het inkomen over het voorlaatste inkomstenjaar.

Digitaal loket

  • Vakantietoelage voor andersvaliden en landurig zieken aanvragen

    Formulier

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP