Gemeente veurne

Wekelijkse markt op woensdag

De gemeente richt wekelijks op woensdagvoormiddag van 8 tot 13 u. een openbare markt in.

De wekelijkse marktdag vindt zijn normale doorgang ook wanneer deze samenvalt met een feestdag. Als 1 januari, 15 augustus, 1 november of 25 december op een woensdag vallen, dan vindt de markt normaliter niet plaats.

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan de houders van een machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen (leurkaart), of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met menslievend doel. De aanvragen worden ingediend door middel van een brief neergelegd bij of van een aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Denisplaats 16, Veurne.
Er kan eveneens "op risico" worden deelgenomen aan de wekelijkse markt. Door de deelnemer dient contact te worden opgenomen met de marktleider.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP