Gemeente veurne

Euthanasie

Dienst burgerzaken

Sinds 1 september 2008 kan elke burger een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij de dienst burgerzaken. Euthanasie is in België toegestaan sinds september 2002.

Voorwaarden

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene (d.i. een arts), op diens verzoek. Euthanasie kan alleen uitgevoerd worden wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • de patiënt is op het moment van het onderzoek meerderjarig en handelingsbekwaam
 • het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald en niet onder externe druk tot stand gekomen
 • de patiënt bevindt zich in een medische uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht
 • de toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneselijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Wilsverklaring euthanasie

Met de wilsverklaring euthanasie wordt op voorhand om euthanasie gevraagd. Dit in het geval men op een later moment in het leven, in een comateuze toestand zou belanden, die onomkeerbaar is en dit veroorzaakt is door ziekte of een ongeval.

De wilsverklaring euthanasie wordt schriftelijk (getypt of met de handgeschreven) opgemaakt door de verzoeker, in bijzijn van 2 getuigen, waarvan 1 getuige geen materieel belang heeft bij het overlijden van de verzoeker.

De verzoeker kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden, die als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De Wilsverklaring is slechts 5 jaar geldig en moet telkens herbevestigd worden. Zij kan ook altijd ingetrokken worden of gewijzigd worden.

Registratie wilsverklaring

Sinds 1 september 2008 kan de verzoeker deze wilsverklaring officieel laten registreren in de databank van het ministerie van Volksgezondheid. De officiële registratie biedt het voordeel dat de behandelende arts het ministerie kan contacteren om na te gaan of er een wilsverklaring werd geregistreerd, voor patiënten die hun wil niet meer kunnen uiten en zich in een situatie bevinden waarin eventueel euthanasie toegepast kan worden. 

De verzoeker meldt zich hiervoor aan bij de dienst burgerzaken met 3 originele exemplaren van de wilsverklaring, die voorzien zijn van alle identiteitsgegevens en handtekeningen van de betrokken personen (getuige en eventuele vertrouwenspersonen).

Meer info?

www.belgium.be, www.euthanasiewilsverklaring.be

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP