Gemeente veurne

Slachtbewijzen

De personen die een varken, een rund, een schaap of een geit willen slachten die uitsluitend bestemd is om in de behoeften van hun huisgezin te voorzien, zijn ertoe gehouden een slachtingsaangifte te doen in de gemeente van hun woonplaats.

De aangifte van een particuliere slachting moet persoonlijk gedaan worden door de eigenaar van het dier in de gemeente waar hij woonachtig is. De aangever is ertoe gehouden zijn identiteitskaart voor te leggen, en zijn BTW nummer indien hij er een heeft. Er wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van 2 euro. De financiële dienst schrijft de aangifte van de particuliere slachting onmiddellijk in het daartoe bestemde register en overhandigt aan de aanvrager een aangiftebewijs.

Het aangiftebewijs dient, naar gelang van de plaats van de slachting, hetzij ten huize van de particulier, hetzij in het slachthuis bewaard te blijven tot op het einde van het jaar volgend op dat van de slachting. In geval van slachting in een slachthuis dient het aangiftebewijs het dier te vergezellen tijdens het vervoer naar het slachthuis.

 

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP