Gemeente veurne

Laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging en ritueel

Dienst burgerzaken

Iedereen kan bij de dienst burgerzaken een laatste wilsbeschikking inzake overlijden laten registreren. Dit is een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van de wijze waarop betrokkene wenst begraven te worden en/of het ritueel van uitvaartplechtigheid hij/zij verkiest.

Volgende wijzen van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begrafenis
 • crematie
 • met begraving van de assen binnen de begraafplaats
 • met bijzetting van de assen binnen de begraafplaats
 • met asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats
 • met asverstrooiing in de Belgische territoriale zee
 • met bewaring/begraving/uitstrooiing van de assen op een andere plaats van de begraafplaats

De laatste wijze is enkel mogelijk mits een schriftelijke wilsverklaring van de overledene (of op verzoek van de ouders voor minderjarige kinderen) en voor zover de eigenaar van het terrein hiervoor schriftelijk zijn toestemming geeft. Wanneer een einde aan de bewaring komt door de nabestaanden, moeten de assen uitgestrooid, bijgezet of begraven worden op de begraafplaats.

Ook het ritueel van de uitvaartplechtigheid kan je laten registreren:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging
 • Neutraal filosofische geloofsovertuiging

Deze verklaring is kosteloos en kan op elk ogenblik herroepen of gewijzigd worden. Door de registratie van de laatste wilsbeschikking is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden verplicht om deze keuze van de overledene te respecteren.

Digitaal loket

 • Laatste wilsbeschikking - attest aanvragen

  met eID

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP