Gemeente veurne

Gemeenschapscentrum Veurne als beheersorgaan

In 2007 werd een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt het stadsbestuur van Veurne bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het college van burgemeester en schepenen heeft de leiding over de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.

Het gemeenschapscentrum Veurne bestaat uit verscheidene gebouwencomplexen of delen van gebouwen, verspreid over het grondgebied van Veurne, zoals het Landshuis, het Spaans Paviljoen, de Citerne in het stadspark, de kiosk in het stadspark en de Ontmoetingscentra in de deelgemeenten.

Deze culturele infrastructuur wordt beschikbaar gesteld aan verenigingen en aan de inwoners met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking.

LCP