Gemeente veurne

Burgerinitiatief/ voorstel van burgers

Inwoners kunnen mee de agenda van de gemeenteraad bepalen. Zij kunnen een voorstel op de agenda van de gemeenteraad inschrijven en dit voorstel komen toelichten voor de gemeenteraad.

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • een verzoek moet gesteund worden door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar;
  • het voorstel moet handelen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening;
  • het voorstel inhoudelijk goed uitgewerkt en gemotiveerd moet zijn. Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten, moeten bij de gemotiveerde nota bijgevoegd worden.

Een verzoek wordt ingediend met een formulier, dat aangetekend opgestuurd moet worden aan het college van burgemeester en schepenen/ vast bureau. Het moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de raad bij het college van burgemeester en schepenen/ het vast bureau ingediend zijn om in de eerstvolgende raad te kunnen worden behandeld, zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Op 24 juni 2019 stelde de gemeenteraad het participatiereglement vast.

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP