Gemeente veurne

Werken in de Pannestraat (N35) en Klokhofstraat

Het stadsbestuur Veurne investeert samen met de gemeente De Panne, de gemeente Koksijde en de Vlaamse overheid (agentschap Wegen en Verkeer) in een veilige fietsverbinding tussen Veurne en De Panne.

Bijkomend wordt werk gemaakt van het zuiveren van afvalwater langs het traject van het fietspad, alsook in de Oosthoekstraat en de Klokhofstraat. Dit gebeurt in samenwerking met rioolbeheerder IWVA.

 

Meer info

Korte omschrijving van de werken

De werken worden in heel wat fasen opgedeeld. Er wordt gestart op het kruispunt van de Slableedstraat en de Koksijdestraat met de N35. Na deze eerste fase wordt in twee richtingen verder gewerkt.

De wegenisplannen kunt u vinden via de link onderaan op deze webpagina.

Planning

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd eind oktober 2019. De eigenlijke werken starten wellicht eind 2020 en sowieso niet vóór september 2020. De werken zullen ruim twee jaar duren.

Afkoppeling op private percelen

Bij oplevering van de openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting.

Voor de afkoppelingswerken van huishoudelijk afvalwater kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur.

Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige u vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of telefonisch via 058 533 833.

Keuring van het rioleringsstelsel op eigen perceel

Voor elke woning langsheen het traject van de rioleringswerken, zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is steeds noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag al in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA. De eerste keuring is kostenloos voor de particulier of eigenaar.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waar u gebruik van maakt, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Eandis), en de waaier van telefonie/TV/internet (gebruikelijk aansluiting via Proximus of Telenet). Indien u een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien u een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, nodigen we u uit om u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Afval

Inzake het verzamelen van afval, hebben we de gewoonte om per werkfase een collectief ophaalpunt aan te duiden. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een gft-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het onthaal van stadskantoor ‘de Seylsteen’ een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor gft tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Praktische problemen

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om ons te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over uw concreet vraagstuk. We appreciëren het trouwens als u ons tijdig aandachtspunten aanreikt. Het makkelijkst is het wanneer u uw vragen overmaakt aan benny.vandromme@veurne.be.

Desalniettemin zijn we er ons van bewust dat we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Hinder zal m.a.w. onvermijdelijk zijn. We hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen. Het eindresultaat zal de moeite zijn. 

Contact ivm de openbare werken

Ontwerp gebeurt door Ontwerpbureau Plantec NV, met als projectingenieur Leslie Packo.

Vragen?

Tijdens de uitvoering kan u met uw vragen terecht bij het stadsbestuur, en wel op de afdeling grondgebiedszaken (eerste verdieping van het stadskantoor ‘de Seylsteen’). Dit project wordt vanuit het stadsbestuur opgevolgd door benny.vandromme@veurne.be.

Wil u de meest actuele informatie per mail ontvangen?

Mail uw naam en adres naar benny.vandromme@veurne.be.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP