Gemeente veurne

Klacht

Op 24 juni 2019 stelde de gemeenteraad het participatiereglement vast.

Iedere inwoner kan bij het stadsbestuur zijn ongenoegen uiten over een product, handeling of gedraging, of het achterwege blijven van een handeling of gedraging door een personeelslid of dienst van het stadsbestuur Veurne.

Ieder inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klantvriendelijke en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht wordt op het ambtelijk niveau van de gemeente ontvankelijk verklaard, geregistreerd en behandeld, dit maximaal onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft.
Volgende klachten zijn niet ontvankelijk:

  • anonieme klachten;
  • vaag omschreven klachten;
  • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure;
  • klachten over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft.

Heb je een probleem te melden aan het stadsbestuur in verband met de infrastructuur van de gemeente, gebruik dan de meldingskaart voor kleine, concrete problemen waar het stadsbestuur van Veurne wat aan kan doen.
De meer algemene problemen in jouw straat of buurt breng je beter aan in jouw bewonersplatform.

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP