Gemeente veurne

Je hebt een arbeidsongeval?

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, is er om jou te helpen.

Meer info

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO)

De verzekeraar betaalt de vergoeding voor TAO voor elke kalenderdag, ook zaterdag en zondag, totdat u het werk hervat (ongeveer 90% van uw loon).

Medische en farmaceutische kosten

De verzekeraar betaalt levenslang alle medische en farmaceutische kosten die het rechtstreeks gevolg van uw ongeval zijn.

De medische kosten worden terugbetaald op basis van de RIZIV-tarieven. Je betaalt geen remgeld. 

Je vraagt best vooraf het akkoord van de verzekeraar

  • Als je geneeskundige verzorging nodig hebt die niet in de RIZIV-nomenclatuur voorkomt;
  • Als je lange tijd na uw arbeidsongeval opnieuw medische kosten hebt.

Farmaceutische kosten betaalt de verzekeraar volledig terug.

Als je in een ziekenhuis moet opgenomen worden, dan neemt de verzekeraar de normale verpleegdagprijs (ligdagprijs) ten laste.

Alle persoonlijke onkosten (TV, telefoon, drank, enz.) en de opleg voor een eenpersoonskamer moet je zelf betalen.

Verplaatsings- en bezoekkosten

De verzekeraar betaalt je verplaatsingskosten terug als je zich moet laten onderzoeken, verzorgen of behandelen ingevolge jouw arbeidsongeval of als je zich op vraag van de verzekeraar of de rechtbank moet verplaatsen. Een traject van minder dan 5 km heen en terug wordt niet terugbetaald.

Wat wordt terugbetaald?

  • De werkelijke kosten van het openbaar vervoer;
  • Voor verplaatsingen met de wagen krijg je 0,2479 euro per km;
  • Verplaatsingen per ziekenwagen of per taxi worden alleen om ernstige medische redenen terugbetaald. Je vraagt best vooraf toestemming aan de verzekeraar.

Hoe krijg je je kosten terugbetaald?

  • Je stuurt het formulier “terugbetaling van verplaatsingskosten” ingevuld naar uw verzekeraar terug;
  • Indien je het openbaar vervoer gebruikt, voeg je de bewijzen (tickets of kaarten) bij het formulier.

Jouw verzekeraar stuurt je automatisch een nieuw blanco formulier terug.

Indien je minstens 2 dagen in het ziekenhuis verblijft, heeft je partner of een kind of een ouder recht op terugbetaling van bezoekkosten.

Bij langer verblijf of bij levensgevaar gelden andere regelingen. De verzekeraar kan je de nodige inlichtingen verstrekken.

De bezoekkosten worden op dezelfde wijze terugbetaald als de verplaatsingskosten.

Prothesen

De verzekeraar neemt de prothesen die je door je ongeval nodig hebt, levenslang volledig ten laste. Deze prothesen worden in de overeenkomst tussen u en de verzekeraar opgenomen.

Als een bestaande prothese bij uw arbeidsongeval beschadigd wordt, dan neemt de verzekeraar het herstel of de vervanging ervan ten laste.

Blijvende arbeidsongeschiktheid (BAO)

Je wordt uitsluitend vergoed voor de aantasting van uw verdienvermogen. Dit wordt uitgedrukt in een % BAO. Morele schade wordt niet vergoed.

BAO = 0 % (genezing)

  • Indien je minder dan 8 dagen tijdelijk arbeidsongeschikt was, ontvang je geen afzonderlijk bericht van genezenverklaring;
  • Vanaf 8 dagen TAO krijg je van de verzekeraar een bericht van genezenverklaring.

Indien je niet akkoord gaat met de genezing kan u binnen een termijn van 3 jaar reageren.

De vergoeding voor BAO vangt aan op de datum waarop de restletsels gestabiliseerd zijn (consolidatie).

Indien je door uw ongeval in het dagelijkse leven nood hebt aan hulp van een derde persoon, dan kan hiervoor een vergoeding bepaald worden.

De vergoedingen worden vastgesteld bij overeenkomst tussen u en de verzekeraar. In geval van betwisting beslist de rechtbank.

Als je een rust- of overlevingspensioen geniet, wordt uw vergoeding voor BAO beperkt tot een vast bedrag.

Na de definitieve regeling

Tijdens de herzieningstermijn

De herzieningstermijn is de periode van 3 jaar die volgt op de definitieve regeling van je ongeval bij overeenkomst of vonnis.

Indien je opnieuw TAO wordt, dan neemt de verzekeraar deze ongeschiktheid ten laste. Door een nieuw medisch feit kan je % BAO nog veranderen.

Na het verstrijken van de herzieningstermijn

Vanaf een BAO van 10 % blijft de verzekeraar de tijdelijke verergering vergoeden.

Een nieuw medisch feit kan je % BAO nog wijzigen: vanaf een BAO van 10 % na verergering kan je recht hebben op een forfaitaire verergeringsbijslag. De toekenning van deze bijslag heeft echter niet altijd tot gevolg dat je vergoeding verhoogt.

Nog vragen?

Je kan met jevragen terecht op de zitdagen van Fedris. Je vindt de lijst van die zitdagen op de website van Fedris of u vraagt ze op per telefoon of e-mail.

Je kan je moeilijk verplaatsen of hebt veel vragen? Een sociaal assistent(e) van Fedris kan je thuis bezoeken. Je maakt hiervoor op donderdag een afspraak op het nummer 02 506 84 94.

Je kan ook schriftelijk contact opnemen met de verzekeraar of Fedris. Je vermeldt in je brief best je naam, voornaam, geboortedatum, de datum van je ongeval, het refertenummer van je dossier en de naam van de verzekeraar.

Fedris

Sterrenkundelaan 1

1210 Brussel

Tel.: 02 506 84 11 – Fax: 02 506 84 15

inspect@fedris.be

www.fedris.be

 

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 40
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP