Gemeente veurne

Orgaandonatie

Dienst burgerzaken

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het wegnemen en het transplanteren van organen.  De wet voorziet dat bij iedereen, die in het bevolkingsregister (en meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister) is ingeschreven, organen mogen weggenomen worden na het overlijden, behalve wanneer hiertegen uitdrukkelijk verzet wordt of werd geuit.

De geneesheer mag niet overgaan tot de wegneming van organen zonder na te gaan of er geen verzet werd geuit:

 • Door de betrokken persoon door een uitdrukkelijke wilsbeschikking af te leggen bij het gemeentebestuur die het verzet invoert in het rijksregister.
 • Door de betrokkene persoon op een andere wijze en voor zover de geneesheer hier van in kennis werd gesteld.
 • Door een verwant in eerste graad (d.i. ouders of kinderen) en de samenlevende echtgenoot.

Iedereen kan persoonlijk bij de dienst burgerzaken een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen of weefsels na zijn/haar overlijden.

Dit kan:

 • een verklaring van verzet zijn of
 • een verklaring van uitdrukkelijke toestemming tot orgaandonatie

Deze verklaring is vrijwillig, kosteloos en kan op elk ogenblik herroepen worden.

Is er geen wilsbeschikking inzake orgaan donatie dan mag de familie zich verzetten tegen orgaandonatie.  Bestaat er wel een verklaring van uitdrukkelijke toestemming, dan moet er geen rekening gehouden worden met de eventuele weigering van de familie.

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP