Gemeente veurne

Legalisatie

Omschrijving

Akten van de burgerlijke stand
- die in het buitenland zijn opgesteld voor gebruik in een dossier in België (vb. huwelijksdossier, nationaliteitsdossier, buitenlandse akte in de registers overschrijven, ...) 
- of die in België zijn opgesteld voor gebruik in het buitenland
kunnen enkel beoordeeld worden indien ze voldoende gelegaliseerd zijn. De noodzaak aan een legalisatie hangt af van land tot land. 

Op ondervermelde website kan je nakijken of een document moet gelegaliseerd worden en op welke manier:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/

Een legalisatie

is in feite een wettiging van een handtekening, die voorkomt op een document. De wettiging bevestigt in geen geval de inhoud van het document, maar bevestigt enkel dat de handtekening toebehoort aan de persoon wiens naam vermeld staat.

 • Gaat het om een gewone legalisatie, dan dient dit te gebeuren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van betrokken land en daarna bij de Belgische ambassade van betrokken land.

 • Gaat het om een apostille, dan wordt deze gegeven op het Ministerie van Justitie van het land van herkomst. De procedure verschilt van land tot land. Je kan je hierover informeren bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Als je een Belgische akte wilt gebruiken in het buitenland, dan dient deze akte ondertekend te worden door een schepen of de burgemeester. 

Afhankelijk van land tot land, moet ook een apostille op de akte geplaatst worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenlaan 27, 1000 Brussel. 

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP