Gemeente veurne

Bewonersplatforms

In Veurne zijn er een aantal bewonersplatforms actief. Bewonersplatforms verwelkomen graag nieuwe inwoners. Daarom een warme oproep om contact op te nemen met de coördinator of secretaris van het bewonersplatform van je wijk of dorp, zo blijf je op de hoogte van wat er leeft en je kan er terecht met je vragen.

Contact:

Bewonersplatform Veurne – wijk Petit Paris

Coördinator: Jurgen Vandenbroucke, Noordstraat 98 – jurgen.vandenbroucke@telenet.be
Secretaris: Johan Boonaert, Spiekerstraat 16 – johan.boonaert@telenet.be

Bewonersplatform Veurne – wijk De Voorstad

Coördinator: José Plesier, Edmond Ronselaan nr. 13 - jose.plesier@telenet.be
Secretaris: José Soubry, soubry.debruyne@skynet.be, Jozef Vinckstraat 25

Bewonersplatform Steenkerke

Coördinator: Jean-Pierre Verhaeghe. Steengracht West 8, jeanpierre.verhaeghe@skynet.be
Secretaris: Kris George. Steengracht Oost 1.

Bewonersplatform Beauvoorde

Coördinator: Eddy Vekemans, Gouden Hoofdstraat 27, bewonersplatform_beauvoorde@telenet.be
Secretaris: Fabrice Degrez, Vinkemstraat 8
 
website: www.beauvoorde.be.

Bewonersplatform Houtem Leeft

Desmyttere Johan, Dorpstraat 30 - email: johan.desmyttere@telenet.be

Bewonersplatform Bulskamp

Coördinator: Niko Deprez, St.-Bertinusstraat 39 , 8630 Veurne - Bwpbulskamp@gmail.com

Secretaris: Jef Germonpré, Vlasstraat 18, 8630 Veurne

 

Wat doet een bewonersplatform en wie kan lid worden?

Bewonersplatforms zijn opgericht om de bewoners van een dorp of wijk een stem te geven. Het is dan ook essentieel dat het gemeentebestuur voeling heeft met de wensen van de inwoners en wat er zo leeft in de dorpen en wijken. De inwoners zelf moeten hun mening kunnen geven over hun buurt, dorp of wijk. Zij kennen het best de sterktes en de zwaktes, de problemen en positieve zaken die ter plaatse gangbaar zijn. De werking van een bewonersplatform wordt gedragen door vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk / dorp en de inwoners ervan. Bewonersplatforms bevorderen en stimuleren positieve initiatieven voor een betere samenleving.

Bewonersplatforms hebben een 3-tal pijlers:

  • Ervoor zorgen dat het een ‘open vergadering’ wordt voor de plaatselijke bewoners; dat de platforms een open samenstelling kennen, m.a.w. dat ieder individu kan toetreden of zijn medewerking kan verlenen en dat zoveel mogelijk mensen betrokken raken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit engagement moet echter een duurzaam en permanent karakter hebben en de persoon die wil deel uitmaken van de vergadering, moet zich laten registreren of inschrijven in het platform. De bewonersplatforms duiden dan zelf hun coördinator en secretaris aan;
  • Zoveel mogelijk behoeften aankaarten en doorgeven aan de bevoegde stadsdiensten en de behandeling ervan opvolgen;
  • Ideeën en suggesties verzamelen i.v.m. de kwaliteit van woon- en leefomgeving.

Het stadsbestuur verbindt zich er toe om:

  • Op uitnodiging op de vergadering aanwezig te zijn;
  • De bewonersplatforms op de hoogte te brengen van belangrijke beleidsvoornemens i.v.m. het dorp;
  • De bewonersplatforms gratis te laten beschikken over een bemeubeld vergaderlokaal
  • Het verslag van het bewonersplatform op de dagorde van het college te plaatsen, er een antwoord op redelijke termijn op te formuleren, deskundige en materiële steun alsook informatie te verstrekken aan het bewonersplatform.

 

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 40
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP