Gemeente veurne

Culturele raad

De culturele raad is het officieel adviesorgaan voor culturele kwesties en wil ook een stimulans zijn voor de Veurnse verenigingen. Deze raad heeft een zeer ruime bevoegdheid, en brengt zowel op vraag van het Stadsbestuur als uit eigen beweging advies uit.

Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, aangeduid per filosofisch-ideologische strekking, uit afgevaardigden van culturele instellingen en verder uit externe deskundigen.

Uit de algemene vergadering wordt een bestuur verkozen dat in de praktijk de bevoegdheden uitoefent.  Werkgroepen kunnen een specifieke activiteit uitbouwen rond bepaalde thema’s, culturele evenementen organiseren, of dieper ingaan op vormen van onderzoek, documentatie en informatie.

Secretariaat: Dienst cultuur en erfgoed, Grote Markt 29, Sint-Denisplaats 16 (correspondentieadres), 058 33 55 35, culturele.raad@veurne.be.

Meer info

Bestuur

Voorzitter:              José Clauw

Ondervoorzitter:    Jeanne Vandenbussche

Penningmeester:   NTB

 

Bestuursleden met stemrecht:

Johan Desmyttere

Liesbeth Inghelram

Herman Vandenbussche

Marc Feryn

René Essel

Ivan Winnock

Mireille Gaytant

Herman Cosman

Remi Vanhee

Yara Surgeon

Anny Vanhecke

Olivier Vandorpe

Meesschaert Boudewijn

Veroniek Pylyser

Sabine Verleene

 

Bestuursleden zonder stemrecht:

Schepen:               Celine Mouton

Secretaris:             Michael Lemenu    

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Dienst cultuur en toerisme

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers
LCP