Gemeente veurne

Intergemeentelijke consultatieve preventieraad

De intergemeentelijke consultatieve preventieraad heeft als missie op lokaal vlak criminaliteitsproblemen, middelengebruik, algemeen veiligheidsgevoel en andere maatschappelijke problemen te bestuderen in hun evolutie en te werken aan oplossingen.

Deze verstrekt zowel op vraag van de samenwerkende gemeentelijke overheden als op eigen initiatief advies over voornoemde onderwerpen. Prioritair als taak is evenwel het uittekenen en het organiseren van een geïntegreerd preventiebeleid inzake middelengebruik binnen de politiezone Spoorkin.

Deze raad treedt ook op als procesbewaker over opgezette projecten, volgt het verloop ervan op en stelt eventuele bijsturingen voor.

Secretariaat: Jeugddienst, Noordstraat 140, Sint-Denisplaats 16 (correspondentieadres), 058 33 55 70, jeugddienst@veurne.be

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Jeugddienst

Noordstraat 140, 8630 Veurne

 

tel.058 33 55 71 (jeugddienst) 058 31 74 41 (speelpleinwerking tijdens paas-, herfst- en zomervakantie)
fax058 33 55 79
Medewerkers

Openingstijden

Nieuwe openingsuren sinds 1 januari 2016:

Maandag: 9 - 12 u.
Dinsdag: 9 - 12 u.
Woensdag: 13.30 - 18 u.
Donderdag: 9 - 12 u.
Vrijdag: 13u30 - 19 u. (*)

(*) In de maanden juli en augustus gesloten op vrijdag.

Of op afspraak na seintje op jeugddienst@veurne.be of 058/33 55 71.

LCP