Gemeente veurne

Landbouwraad

De landbouwraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de landbouw aanbelangen.

De raad heeft de bevoegdheid, hetzij op uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te brengen over de belangen van de land- en tuinbouwsector te Veurne. Ze kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector te Veurne stellen.

Secretariaat: Dienst lokale economie, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 58, stephanie.thybaert@veurne.be.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP