Gemeente veurne

Openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning door Melis Johan

OV/2018/200 –  OMV_2018099366

Openbaar onderzoek voor Melis Johan, over een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen met als onderwerp: bouw en milieu: bouwen overdekte mestvaalt + loods en verharding, gelegen Heydehoekstraat 6, 8630 Veurne 

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. De dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van het Departement Omgeving van Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer in waar de werken zullen plaatsvinden.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 oktober 2018 tot en met 23 november 2018.

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

LCP