Gemeente veurne

MiNaraad

De Veurnse milieuraad is een adviesraad met als doel:

  • in algemene zin te streven naar een open milieu- en natuurbeleid ten goede van de Veurnse bevolking ;
  • adviseren van het stadsbestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
  • vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake problemen omtrent leefmilieu en klimaat.

Secretariaat: Dienst Leefomgeving, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 53, minaraad@veurne.be.

LCP