Gemeente veurne

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad in Veurne heeft op 18 februari 2019 volgende gemeenteraadscommissies opgericht die aspecten van het lokaal beleid technisch kunnen bespreken en advies kunnen uitbrengen als voorbereiding van een besluitvorming in de gemeenteraad:

  • Gemeenteraadscommissie algemeen beleid, financiën en personeel: Jonas Bel (voorzitter), Elke De Preter, Lies Dezeure, Jef Goens, Stijn Hommez, Dirk Kesteloot, Anja Pilet, Anneke Soenen Wouter Vanlouwe
  • Gemeenteraadscommissie ad-hoc: Philippe Cochez, Elke De Preter, Lies Dezeure, Jef Goens, Michele Note, Anja Pilet (voorzitter), Katrien Rabaey, Anneke Soenen, Jasper Vandewalle

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar, behalve als:

  • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter van de gemeenteraadscommissie de behandeling in besloten vergadering,
  • de gemeenteraadscommissie met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling, in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Contact

Gemeenteraad

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
Samenstelling
LCP