Gemeente veurne

Statuten, beheersovereenkomst, huishoudelijk reglement en samenstelling AGB Veurne

De oprichtingsstatuten van het autonoom gemeentebedrijf Veurne werden in de gemeenteraad van 24 oktober 2005 goedgekeurd en gewijzigd op 27 juni 2016.

De volgende personen werden op 18 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Veurne

  • Jochem Boedts (plaatsvervanger Stijn Hommez)
  • Luc Bultheel
  • André Cambier
  • Mieke Goens
  • Peter Roose (voorzitter)
  • Marieke Stubbe
  • Nadine Vandaele
  • Jean-Pierre Vantielcke (plaatsvervanger Elise Sticker vanaf 1 januari 2022)
  • Jan Verfaillie

Het directiecomité werd op 18 maart 2019 samengesteld door de raad van bestuur: Peter Roose (voorzitter), André Cambier, Luc Bultheel, Jean-Pierre Vantielcke en┬áJan Verfaillie (bestuursdirecteurs).

Contact

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB)

Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
LCP