Gemeente veurne

Vaststellen zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst - 14 december 2018

Juridisch kader

Artikels 91 van het decreet lokaal bestuur

Feiten, context en kader

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bestaat uit 6 leden en de voorzitter. Het aantal leden van het BCSD dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt.

Er werd geen verklaring van lijstverbinding ingediend. Dit betekent dat de zetels als volgt worden verdeeld, op basis van het PV van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018:

lijst zetels OCMW-raad  formule (6/21*aantal verkozen zetels) resultaat   meteen    extra     zetels BCSD  
Veurne Plus 7 3 2,00 2   2
CD&V 6 3,5 1,71 1 1 2
N-VA 6 3,5 1,71 1 1 2
!nspraak 2 10,5 0,57 0   0

Besluit

Artikel 1: De algemeen directeur stelt de toewijzing van de zetels binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst als volgt vast:

Veurne Plus: 2 zetels

CD&V: 2 zetels

N-VA: 2 zetels

Artikel 2: Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van stad Veurne.

Contact

Bekendmakingen

Dienst secretarie en communicatie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

tel.058 33 55 00
LCP