Gemeente veurne

Begeleiding

Meer info

Psycho-sociale begeleiding
De maatschappelijk assistent(e) kan helpen bij het overwinnen van sociale, familiale en relationele moeilijkheden. Samen kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen voor jouw problemen of kan je doorverwezen worden naar een gespecialiseerde hulpverlening. Ook personen met een verslavingsprobleem kunnen terecht op de Sociale Dienst om, in overleg met de maatschappelijke assistent(e), hieraan te werken of een oplossing te zoeken.

Administratieve begeleiding
Veel mensen vinden hun weg niet meer in het doolhof van in te vullen formulieren (kinderbijslag, aanvraag studiebeurs, ...).  De Sociale Dienst kan je hierbij helpen.

Budgetbeleiding / budgetbeheer
Als je er niet in slaagt rond te komen met jouw inkomen door achterstallige betalingen, leningen of onverwachte uitgaven, kan er een budgetbegeleiding of beheer worden opgezet, nadat een financieel onderzoek en een motiverend gesprek heeft plaatsgevonden. De betalingen worden volgens een afgesproken plan verricht.

Schuldbemiddeling
In de problematiek van schuldenlast, nemen energiefacturen een zeer belangrijke plaats in omdat ze betrekking hebben op vitale behoeften. Deze begeleiding omvat 2 componenten:

1. OCMW's moeten aan personen met betalingsmoeilijkheden de noodzakelijke sociale en budgettaire begeleiding verstrekken en behelst de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en het opzetten van budgetbegeleiding.

2. De toekenning van financiële steun aan personen waarvan de schuldoverlast van die aard is dat zij hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen.

De collectieve schuldenregeling wil de financiële draagkracht van personen die gebukt gaan onder een overmatige schuldenlast, op termijn volledig herstellen. De procedure moet hen toelaten om, in de mate van het mogelijke, de schulden te betalen en toch een menswaardig bestaan te leiden. Het is de bedoeling de schuldenaar, binnen een redelijke termijn, een uitzicht op een nieuwe start te bieden. Spilfiguur in heel deze procedure is de schuldbemiddelaar (aangesteld door de arbeidsrechter). OCMW Veurne werd als Dienst Schuldbemiddeling erkend door de bevoegde overheid.

Contact

Zorgcentrum Veurne

Sociale Dienst

Heldenplein 2

8630 Veurne

tel.058 33 23 37

Openingstijden

Iedere weekdag van 8.30 tot 11.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

LCP