Gemeente veurne

Thuiszorgdiensten

Meer info

Maaltijdbedeling
Van deze dienst kunnen alle inwoners van Veurne, die wegens hun hoge leeftijd, handicap of bijzondere sociale omstandigheden zelf niet kunnen koken, gebruik maken. Dagelijks (ook tijdens het weekend en op feestdagen) bestaat het aanbod uit vers bereide middagmalen, en die worden thuis geleverd. Je bepaalt zelf hoeveel maaltijden je per week wenst. De kostprijs bedraagt 8,50 euro per maaltijd, de facturatie gebeurt maandelijks. Er wordt een waarborg gevraagd voor het piepschuim bakje: 25 euro en voor het soeppotje 15 euro. Dit bedrag wordt éénmalig aangerekend via de factuur als waarborg. Wanneer de maaltijden worden stopgezet kan het materiaal worden terugbezorgd. De waarborg wordt via de rekening in vermindering gebracht.

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen in Dienstencentrum De Zonnebloem.

Poetsdienst
Personen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheidsredenen niet meer in staat zijn hun woning zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de poetsdienst. Het is belangrijk dat je weet dat de poetsvrouw er is om jou te helpen met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Ze is echter geen gezin- en bejaardenhelpster (verzorgende). Bepaalde zaken zoals de verzorging van de bejaarde, het doen van de boodschappen of het opruimen van een zolder worden niet uitgevoerd door de poetsvrouw.
De maatschappelijk assistent(e) onderzoekt samen met jou de omvang van de hulp die je nodig hebt en berekent de bijdrage die je zal moeten betalen. Deze bijdrage wordt berekend op basis van jouw inkomen en gezinstoestand, jaarlijks aangepast aan de index. De facturatie gebeurt maandelijks.

Thuiszorgtoelage
Deze toelage is er voor de zorgbehoevende bejaarden die niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon (een mantelzorger) noodzakelijk is.


De hulpbehoevende is minimum 60 jaar en beschikt over een attest van de zorgverzekering. Dit impliceert dat er bewijs is geleverd van de zwaarte van de zorgbehoevendheid, alsook van het langdurig en ernstig verminderd zelfvermogen. De zorgbehoevende is gedomicilieerd en woont in Veurne en verblijft niet in een residentiële setting. De mantelzorger woont in Veurne. Er kan maar 1 mantelzorger opgegeven worden. De mantelzorger kan een familielid, buur of kennis zijn; er wordt aangetoond welke zorgtaken hij/zij op zich neemt. 


De toelage bedraagt 20 euro per zorgbehoevende persoon per maand. De toelagen worden driemaandelijks gestort op een opgegeven rekening. Er kan maar 1 toelage toegekend worden per domicilieadres.

Incontinentiepremie
De aanvrager ontvangt een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden van het ziekenfonds. Er dient een attest van het ziekenfonds voorgelegd te worden bij aanvraag van de toelage (personen die het forfait krijgen voor een onbehandelbare incontinentie komen hiervoor niet in aanmerking) De aanvrager moet gedomicilieerd zijn in Veurne en thuiswonend (dus niet verblijvend in een residentiële setting). Voor deze toelage is er geen leeftijdsbeperking.
Deze toelage bedraagt 25 euro en moet jaarlijks aangevraagd worden. Er kan slechts 1 toelage per domicilieadres toegekend worden. De toelage bestaat uit een rol huisvuilzakken die je bij de Sociale Dienst op het Heldenplein kan afhalen.

Contact

Zorgcentrum Veurne

Sociale Dienst

Heldenplein 2

8630 Veurne

tel.058 33 23 37

Openingstijden

Iedere weekdag van 8.30 tot 11.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

LCP