Gemeente veurne

Subsidiereglement inzake groendaken

Je kan een subsidie verkrijgen voor het aanleggen van een groendak. Onder groendak wordt verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak), meer bepaald een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP