Gemeente veurne

Sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen met gehandicapte kinderen

Financiële dienst

Je kan een sociaal-pedagogische toelage krijgen als je de wettelijke kinderbijslag ontvangt en thuis de verzorging en opvoeding op jou neemt van jouw kind met een handicap van +66% invaliditeit (jonger dan 25 jaar).

  • 350 euro: indien het gaat om een gehandicapt kind dat heel het jaar door thuis verzorgd en opgevoed wordt en geen school kan bezoeken.
  • 250 euro: indien het gaat om een gehandicapt kind dat wel een school kan bezoeken doch iedere dag op en af gaat en thuis de nacht doorbrengt.
  • 150 euro: indien het gaat om een gehandicapt kind dat slechts tijdens de weekeinden en de vakantieperioden thuis wordt verzorgd en opgevoed.

Het ingevuld formulier moet je indienen bij de financiële dienst, samen met de nodige bewijsstukken:

  • een attest van de vrederechter, waarbij de invaliditeit wordt vastgesteld, of een attest, afgegeven door de geneesheer van de medische-sociale dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, aangesteld door de Minister van Sociale Voorzorg.
  • een fotokopie of afschrift van het aanslagbiljet van de belastingen betreffende het inkomen van de ouders over het voorlaatste inkomstenjaar.

Digitaal loket

  • Sociaal-pedagogische toelage voor gehandicapt kind aanvragen

    Formulier

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP