Gemeente veurne

Subsidie voor ecologisch onderhoud van gemeentelijke wegbermen

Bij de milieudienst kan je jaarlijks een subsidie aanvragen wanneer je instaat voor het maaien van de wegbermen langs gemeentewegen, onder volgende voorwaarden:

  1. Je verricht minimaal één maaibeurt na 15 juni, de tweede maaibeurt desgevallend na 15 september.
  2. De maaihoogte bedraagt minimum 10 cm.
  3. Je voert het maaisel binnen de 10 dagen na elke maaibeurt af.
  4. Je wendt geen bemesting aan.

De toelage bedraagt 40 euro per strekkende kilometer wegberm links en rechts. De lengte van de wegberm wordt telkens afgerond naar de hogere halve kilometer.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP