Gemeente veurne

Subsidies en erkenning voor sportverenigingen

Hier vind je de subsidie- en erkenningsreglementen voor sportverenigingen.

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de vereniging voldoen aan het erkenningsreglement voor sportverenigingen.

Nieuwe sportverenigingen kunnen een verzoek om subsidie richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.  Deze legt de aanvraag voor advies voor aan de sportraad.  Nadat het college de aanvraag goedgekeurd heeft, kan de subsidie voor het eerst worden toegekend het jaar na de goedkeuring.

De eerste erkenningsaanvraag moet ingediend worden voor 1 oktober opdat de erkenning het jaar nadien zou gelden.

Contact

Sportdienst

Noordstraat 165, 8630 Veurne

tel.058 33 55 48
Medewerkers

Openingstijden

Maandag: 8.30 - 12 uur  en 13-16 uur
Dindsdag: 8.30 - 12 uur en 13 - 16 uur
Woensdag: 8.30 - 12 uur en 13 - 16 uur
Donderdag: 8.30 - 12 uur en 13 - 16 uur
Vrijdag: 8.30 - 12 uur en 13 - 16  uur

 

LCP