Gemeente veurne

Subsidie voor onderhouden van zwaluwkolonies

Huiszwaluwkolonies

Een jaarlijkse subsidie te verlenen aan de gebruiker van een gebouw of gebouwen, gelegen op hetzelfde adres, waar huiszwaluwen broeden. Deze subsidie bedraagt voor :

  • één nest : 10 EUR
  • een kleine kolonie (2 tot 5 nesten) :  15 EUR
  • een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten) :  25 EUR
  • een grote kolonie (11 tot 20 nesten) : 40 EUR
  • een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten) : 50 EUR

Enkel de bewoonde nesten komen in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest. De aanvraag moet jaarlijks voor 1 juli bij de stedelijke milieudienst worden ingediend.

Oeverzwaluwkolonies

Een subsidie kan verleend worden aan de eigenaar van een kunstmatige wand waar oeverzwaluwen tot broeden komen.  Deze subsidie bedraagt 5 % van de waarde van de kunstmatige oeverzwaluwwand.  Slechts het gedeelte van de wand dat tijdens het broedseizoen immobiel moet blijven komt hiervoor in aanmerking. Het gedeelte van een oeverzwaluwwand dat het jaar rond immobiel blijft, komt hiervoor niet in aanmerking.  Daarnaast wordt een subsidie verleend naargelang het aantal nesten aanwezig in de oeverzwaluwwand :

  • 1 tot 10 nesten : 15 EUR
  • 11 tot 20 nesten : 25 EUR
  • 21 tot 40 nesten : 40 EUR
  • Meer dan 40 nesten : 50 EUR

De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend uiterlijk voor 1 juli.

LCP