Gemeente veurne

Werken in de Brikkerijstraat

In de Brikkerijstraat worden in opdracht van bvba Suikerpark infrastructuurwerken uitgevoerd. De opdracht werd toegewezen aan wegeniswerken Adiel Maes NV uit Lichtervelde, die daarvoor onderaannemer bvbaTimo Tuin uit Poperinge onder de arm nam.

Tegelijkertijd met deze werken, kiezen de IWVA en het stadsbestuur ervoor om met dezelfde aannemer een wegenis- en rioleringsproject te realiseren in de kern van de woonkorrel op het uiteinde van de Brikkerijstraat..Deze werken starten in mei en zouden in de loop van oktober 2019 voltooid moeten zijn.

In een latere fase wordt de afwatering van DWA en RWA 'rond' de woonkorrel aangepakt. 

Vanuit de afdeling grondgebiedszaken, volgt Benny Vandromme dit project op. Hij is bereikbaar via benny.vandromme@veurne.be.

Meer info

Planning op korte termijn

Eind augustus werkt de aannemer verder aan de aansluitingen, straatkolken en vervolgens parkeerstroken langs de Brikkerijstraat.

In de loop van de week van 2 september worden de werken in de woonkorrel zelf hernomen. Fluvius en Telenet verzorgen de overkoppelingen op de nutsleidingen, zodat de centrale eindpaal en de luchtleidingen verdwijnen. Vervolgens worden in de woonkorrel de voetpaden, goten en de onderlaag in asfalt aangelegd. Ook in de doorgaande Brikkerijstraat wordt op in die periode de onderlaag in asfalt aangelegd.

Dit alles zou een drietal weken in beslag nemen. Tijdens deze periode zal het niet mogelijk zijn om tot vlak tegen de woningen te rijden met de wagen. Bijkomend zal er een periode geen openbare verlichting zijn in de Brikkerijstraat.

 

We beseffen dat dit extra hinder voor u zal veroorzaken. Tegen oktober zou het leed echter geleden moeten zijn.

 

Op latere datum wordt de toplaag in asfalt aangelegd.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP