Gemeente veurne

Gezonde gemeente

Meer info

Veurne engageert zich om in de bestuursperiode 2019 - 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in Veurne de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Om dit te realiseren, streeft Veurne de volgende beleidsintenties na:

  • Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde Gemeente - werken aan preventieve gezondheid.
  • Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020 - 2025.
  • Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
  • De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid.
  • Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding.
  • Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders.
  • Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente.
  • Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.

In de voorbije legislatuur engageerden meer dan 275 Vlaamse en Brusselse Gezonde Steden en Gemeenten zich om een succesvol lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. In 2019 worden alle gemeenten uitgenodigd en gemotiveerd om dit engagement verder te zetten en om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid. Ook Veurne is een Gezonde Gemeente!

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

Als Gezonde Gemeente bouwt Veurne een kwaliteitsvol¬†gezondheidsbeleid uit. Om daarin te slagen, kan Veurne een samenhangende mix van acties opzetten. Inwoners sensibiliseren over gezondheid is een goed begin, maar een gezondheidsbeleid draait om meer dan dat. Gezonde Gemeente Veurne reikt je naast informeren en sensibiliseren nog drie andere strategieën aan, namelijk omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving en zorg en begeleiding. Daarnaast is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan zeven succesfactoren om je gezondheidsbeleid te doen slagen.

Werken aan een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid doet Veurne niet alleen: ze werkt samen te werken met externe partners, zoals huisartsen of horeca, en interne diensten. Zo is de hele gemeente vertegenwoordigd.

Onder de noemer Gezonde Gemeente en met de bijhorende promotiematerialen zal Veurne op een eenvormige manier naar de inwoners communiceren. Veurne zet zich actief in voor gezondere inwoners in een gezondere omgeving, en dat mag gerust gehoord en gezien worden.

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 40
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP