Gemeente veurne

Werken in Rodestraat, Zuidburgweg, Statieplaats, Statiestraat, Nieuwpoortkeiweg

Aquafin NV maakt werk van het collecteren van het afvalwater vanuit de Suikerwijk en de wijk rond het station en dit samen met rioolbeheerder IWVA en het stadsbestuur. Daarbij investeert het stadsbestuur heel wat middelen om te komen tot een modern en veilig straatbeeld.

 

Meer info

Algemene projectinformatie

Aquafin NV verzamelt het afvalwater uit de ruime omgeving in een aan te leggen pompstation op de hoek van de Rodestraat en de Zuidburgweg. Vanuit dit pompstation wordt met een persleiding het afvalwater verpompt naar het zuiveringsstation in Wulpen. Deze persleiding loopt via de Statieplaats, Statiestraat en Nieuwpoortkeiweg. Tegelijkertijd worden deels wegenis en regenwaterleidingen langs een deel van dit traject aangepakt.

Het stadsbestuur en de IWVA, rioolbeheerder, voorzien aansluitend de heraanleg van de Rodestraat (tot aan de spoorweg) en de Zuidburgweg (tot aan het fietspad vanuit het Suikerpark). Ook in de woonkorrel van de Brikkerijstraat worden werken uitgevoerd..

Planning

Deze informatie wordt op nadere datum vervolledigd..

 


Afval

Inzake het verzamelen van afval, hebben we de gewoonte om per werkfase een collectief ophaalpunt aan te duiden. Wie niet in de mogelijkheid is om zijn afval tot bij het ophaalpunt te brengen, mag rekenen op een helpende hand van de aannemer.

Mensen die normaal een gft-container aanbieden voor de huis-aan-huis-ophaling, kunnen aan het onthaal van stadskantoor ‘de Seylsteen’ een rol witte zakken krijgen. Deze kunnen gebruikt worden voor gft tijdens de periode waarin de woning onbereikbaar is.

Plaatsbeschrijving

Voor de gebouwen langs het traject dat door de lokaal rioolbeheerder aangelegd wordt, zal een plaatsbeschrijving opgemaakt worden.

Aquafin NV kiest er als opdrachtgever voor om geen plaatsbeschrijvingen te maken. Bij gebeurlijke schade zal een deskundige de zaak beoordelen.

U kunt in dat geval uiteraard zelf een landmeter aanstellen om de plaatsbeschrijving op uw eigen kosten te maken, of eventueel om zelf een omstandige fotoreportage te maken. Teneinde aan deze documenten een tegensprekelijk karakter te geven, kunt u deze digitaal overmaken aan birgit.craeye@veurne.be. Opgelet: de totaliteit van de bijlagen die u aan de mail toevoegt, mag niet groter zijn dan 10MB. Het is daarom aangewezen dat u kiest voor WeTransfer of een gelijkaardig alternatief.

Aansluiting op nutsleidingen

De gebruikelijke nutsvoorzieningen waar u gebruik van maakt, zijn water (IWVA), gas en elektriciteit (Fluvius), en de waaier van telefonie/TV/internet (gebruikelijk aansluiting via Proximus of Telenet). Indien u een nieuwe aansluiting wenst op deze nutsleidingen, of indien u een verzwaring wenst van het aangeleverde vermogen, nodigen we u uit om u zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Afkoppeling op private percelen

Bij oplevering van de openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Aansluiten van alle vuil water op de riolering is een verplichting. Ook wordt geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting.

Voor de afkoppelingswerken kan een premie bekomen worden bij het stadsbestuur.

Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige u vertellen. De afkoppelingsdeskundige is bereikbaar via info@iwva.be of telefonisch via 058 533 833.

Keuring

Voor elke woning langsheen het traject van de rioleringswerken, zal een keuring van het privaat rioleringsstelsel gebeuren. Dit is steeds noodzakelijk, ook al is het stelsel op vandaag al in orde en worden er dus op het privaat perceel eventueel geen werken uitgevoerd. De keuring zal uitgevoerd worden door de IWVA en is kostenloos voor de particulier of eigenaar.

 

            ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----      ----

Contact ivm de openbare werken

Deze informatie wordt op latere datum aangevuld..

Praktische problemen

Veel praktische problemen krijgen een oplossing op maat. Aarzel daarom niet om ons te contacteren, zodat we samen kunnen nadenken over uw concreet vraagstuk. We appreciëren het trouwens als u ons tijdig aandachtspunten aanreikt. Het makkelijkst is het wanneer u uw vragen overmaakt aan benny.vandromme@veurne.be.

Desalniettemin zijn we er ons van bewust dat we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Hinder zal m.a.w. onvermijdelijk zijn. We hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen. Het eindresultaat zal de moeite zijn.

Vragen?

Tijdens de uitvoering kan u met uw vragen terecht bij het stadsbestuur, en wel op de afdeling grondgebiedszaken (eerste verdieping van het stadskantoor ‘de Seylsteen’). De werf wordt vanuit het stadsbestuur opgevolgd door benny.vandromme@veurne.be.

 

Wil u de meest actuele informatie per mail ontvangen?

Mail uw naam en adres naar benny.vandromme@veurne.be.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 50
Medewerkers
LCP