Gemeente veurne

Deontologische code van de gemeenteraad

De deontologische code van de gemeenteraadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de gemeenteraadsleden als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking en om belangenvermenging te vermijden.

De deontologische code werd door de gemeenteraad vastgesteld op 28 januari 2019. Deze werd bekend gemaakt door de burgemeester op 30 januari 2019.

Contact

Gemeenteraad

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
Samenstelling
LCP