Gemeente veurne

Toewijzingsreglement voor percelen bouwgrond op verkavelingen gerealiseerd door AGB Veurne

Verplichte voorrangsregels bij sociale verhuurkantoren 

Sociale woningen worden via een standaardluik toegewezen aan kandidaat-huurders. Daarbij zijn twee systemen mogelijk:

  1. dat van de sociale huisvestingsmaatschappijen met nadruk op de chronologie van inschrijving als kandidaat-huurder, en
  2. dat van de sociale verhuurkantoren met nadruk op een puntensysteem waarbij woonnood en laag inkomen een groot gewicht krijgen.

Binnen dit standaardluik kan de sociale verhuurder na toepassing van de verplichte voorrangsregels een aantal opties vrij invullen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een aantal optionele voorrangsregels, zoals binding met de gemeente. Deze keuzes moeten worden vastgelegd in het intern huurreglement.

Gemeentelijk toewijzingsreglement

De Stad Veurne koos daarnaast om een eigen toewijzingsreglement uit te werken dat tegemoet komt aan specifieke noden. De gemeente stelt dus specifieke toewijzingsregels op die afwijken van de standaard toewijzingsregels.

Sinds 1 juni 2012 kunnen kandidaat-kopers intekenen via onderstaand formulier voor de nieuwe bouwverkaveling in de Proostdijkstraat, en via het OCMW Veurne ook voor de nieuwe verkaveling Burgweg. Het Autonoom Gemeentebedrijf, dat door het Stadsbestuur Veurne in 2005 opgericht werd voor de aankoop en verkoop van betaalbare gronden, heeft op 19 maart 2012 het “toewijzingsreglement voor onbebouwde percelen bouwgrond op nieuwe verkavelingen” goedgekeurd.

In dit reglement staan de voorwaarden en de toewijzingscriteria waaraan een kandidaat-koper moet voldoen om een perceel bouwgrond in de nieuwe verkaveling aan te kopen.

LCP