Gemeente veurne

Verordening inzake de terrassen op de Grote Markt

De maatregelen in deze verordening hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk begrensde ingebruikname van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras bij de op bijgevoegd plan aangeduide horeca-uitbatingen op de Grote Markt.

Iedereen die een vergunning wil krijgen om een terras op te stellen bij een op bijgevoegd plan aangeduide horecazaak op de Grote Markt te Veurne, moet een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen waarin hij toelating vraagt om een deel van de openbare weg te gebruiken voor het terras dat hij zinnens is op te stellen. De toelating die hieruit kan voortvloeien, is niet meer dan een principiële toelating tot gebruik van het openbaar domein.

De wijze waarop dit gebruik geconcretiseerd kan worden, wordt geregeld in de verordening inzake de terrassen op de Grote Markt.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP