Gemeente veurne

Voorwerpen, gevonden op de openbare weg of er geplaatst

In het belang van de openbare veiligheid en gezondheid moeten voorwerpen, aangetroffen op de openbare weg op het grondgebied van de gemeente, verwijderd worden en in bewaring worden gegeven aan het stadsbestuur.

Een register zal worden bijgehouden voor de goederen, aangetroffen op de openbare weg, en waarvan de eigenaar onbekend is.  

Een afzonderlijk register zal worden bijgehouden voor de goederen, op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP