Gemeente veurne

Openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning door Deeren Jozef

OV/2019/152  –  OMV_2019059628

Openbaar onderzoek voor Deeren Jozef, over een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij het Provinciebestuur West-Vlaanderen met als onderwerp: bouw en milieu: plaatsen van een elektriciteitscabine , gelegen Vaartstraat 71, 8630 Veurne.

In kader van het openbaar onderzoek kunt u dit dossier inkijken op de dienst leefomgeving op de eerste verdieping van het stadskantoor “de Seylsteen”. De dienst is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op maandag van 16 tot 18 uur.

Het dossier kan ook geraadpleegd worden via het omgevingsloket van het Departement Omgeving van Vlaanderen via volgende link: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hierin tikt u de gemeente, de straat en het huisnummer in waar de werken zullen plaatsvinden.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019.

Indien u standpunten, bezwaren of opmerkingen heeft, dan kan u in die periode uw bezwaren via het omgevingsloket of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16,  8630 Veurne.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd

LCP