Gemeente veurne

Maatschappelijk werker

CONTRACTUEEL - VOLTIJDS - ONBEPAALDE DUUR  - NIVEAU B1-3
Taakomschrijving

Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen:

 • Een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,

 • Om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving,

 • Hun noodsituatie op te heffen en te verbeteren.

 • T.a.v. cliënten

  • M.b.t. de problematiek die de cliënt aanbrengt : verzorgen van intake, verrichten van sociaal onderzoek, stellen van de diagnose, opstellen van een hulpverleningsplan, rapporteren aan de cliënt van de beslissingen genomen door de raad, bemiddelen tussen cliënt en raad, ...
  • M.b.t. opzetten van een psycho-sociale begeleiding en verrichten van crisisinterventie : ondersteuning van de cliënt, de cliënt helpen bij het duiden van zijn problemen, stimuleren van zelfwerkzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie m.b.t. de hulpvraag, formuleren van adviezen, begeleid doorverwijzen, bemiddelen,...
  • Opzetten van preventieve activiteiten ter voorkoming van hulpvragen
  • Systematisch verrichten van sociaal onderzoek m.b.t. de bestaansvoorwaarden en het maatschappelijk functioneren van de cliënten-populatie
  • Bij opname in een rusthuis, grondig financieel onderzoek naar de betaalkracht van de persoon in kwestie (opheffing bankgeheim)

Meer informatie kan je vinden in onderstaande infobundel.

Solliciteren

Via onderstaande link, met toevoeging van een sollicitatiebrief, een CV, een recent uittreksel uit het strafregister (model 1), een kopie diploma, geldig rijbewijs B.

Indienen kandidaturen tot en met 27 augustus 2019.

Meer info

Bij de personeelsdienst, 058 33 55 14 of personeelsdienst@veurne.be.

Digitaal loket

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP