Gemeente veurne

Openbaar domein technisch medewerker

CONTRACTUEEL - VOLTIJDS - ONBEPAALDE DUUR  - NIVEAU C1-3
Taakomschrijving

De technisch medewerker geeft leiding aan een ploeg van technisch assistenten en arbeiders.

 • T.a.v. de diverse gemeentelijke organen
  • Je verzamelt desgevraagd informatie in functie van het onderzoek naar haalbaarheid van diverse projecten, en licht toe aan de dienst overheidsopdrachten en patrimonium, die deze informatie in een nota overneemt,
  • Je respecteert de afspraken en procedures inzake intern overleg, informatiedoorstroming,..
 • T.a.v. de technisch deskundige, beleidsmedewerker en algemeen directeur
  • Je rapporteert periodiek over de werkplanning,
  • Je staat in voor de uitvoering van specifiek gedelegeerde taken,
  • Je speelt ideeën, problemen en klachten van medewerkers door,
  • Je gaat in op vragen om met (een deel van) de ploeg ondersteuning bij andere activiteiten te bieden,
  • Je formuleert adviezen met betrekking tot onderhoud van aankoop van machines, toestellen, materialen en producten.
 • T.a.v. de collega’s van de eigen dienst
  • Je geeft leiding aan de toegewezen assistenten en arbeiders,
  • Je maakt de dagelijkse planning op voor elk van zijn medewerkers, en licht deze toe in al zijn aspecten (locatie, uitvoeringswijze, veiligheid, arbeidsmiddelen, ..),
  • Je controleert de uitvoering en stuurt bij waar nodig,
  • Je ziet toe op het voorraadbeheer van de ploeg en het juiste gebruik van toestellen en materialen in de ploeg,
  • Je organiseert de aankoop van benodigde materialen of middelen op integere wijze, met respect voor interne afspraken (keuze gunningsprocedure, adviesverlening) of vraagt de logistiek medewerker tijdig om ondersteuning,
  • Je neemt een actieve rol op als lid van de hiërarchische lijn, naar het welzijn van de werknemers toe,
  • Je neemt actief deel aan het werkoverleg en wisselt daarbij relevante informatie uit voor de wederzijdse functievervulling.

Meer informatie kan je vinden in onderstaande infobundel.

Solliciteren

Via onderstaande link, met toevoeging van een sollicitatiebrief, een CV, een recent uittreksel uit het strafregister (model 1), een kopie van je diploma, kopie van je geldig rijbewijs B.

Indienen kandidaturen tot en met 27 augustus 2019.

Meer info

Bij de personeelsdienst, 058 33 55 14 of personeelsdienst@veurne.be.

Digitaal loket

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP