Gemeente veurne

Inrichten van speelstraat

Speelstraat

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2013 een gemeentelijk reglement vastgesteld voor het inrichten van speelstraten. 

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verkeersbord met de vermelding ‘speelstraat’ wordt geplaatst. In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De straat kan geheel of gedeeltelijk ingericht worden als speelstraat.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, alsook gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers, hebben toegang tot speelstraten. De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen.

Hoe een speelstraat aanvragen?

Bewoners vragen een speelstraat aan en dit via onderstaande link:

Eagle Vlaanderen

Je kiest voor het type 'speelstraat' en binnen de aanvraag moet je je straat aanduiden.

Steek de resultaten van je enquête in de bijlagen van je aanvraag.

De aanvraag moet je jaarlijks uiterlijk vóór 1 juni van het jaar waarin de speelstraat is gewenst, indienen.

Voorwaarden

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de maanden juli en augustus. Er is de keuze uit een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen, maximaal 4 opeenvolgende weekends of 1 vaste dag per week. De uren van de speelstraat liggen tussen 14 en 19 uur.

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

Een speelstraat kan worden ingericht wanneer minstens drie ouders, peters en meters genoemd, die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De afspraken tussen het stadsbestuur en deze ouders worden in een afsprakennota vastgelegd.

Een speelstraat kan ingericht worden als 2/3 van de bewoners van de straat hiermee akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Voor elk huisnummer in de straat geldt één stem.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 46
Medewerkers
LCP