Gemeente veurne

Verordening inzake het plaatsen en gebruiken van een sleutelkoker in kader van brandbestrijding

Elke houder van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen, renoveren of uitbreiden van een gebouw, waarvoor brandpreventieadvies wordt verleend door de brandweerdienst in, moet onder bepaalde voorwaarden een sleutelkoker plaatsen.

Het college van burgemeester en schepenen legt, op advies van de brandweerdienst, het plaatsen van de sleutelkoker op in de stedenbouwkundige vergunning.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP