Gemeente veurne

Begeleider Zonnewende

 

BEGELEIDER KLASSE I (M/V) – B1-3 & BEGELEIDER KLASSE II (M/V) – C1-3

Contractueel - voltijds - onbepaalde duur

Zonnewende is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en biedt verblijf- en contextbegeleiding voor 47 kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren wonen in een huis met een vast begeleidersteam. Zonnewende organiseert een leefgroepwerking voor kinderen (3-12 jaar), een tienergroep voor jongens, een tienergroep voor meisjes, een trainingscentrum kamerwonen voor jongeren vanaf 16 jaar en Autonoom Wonen voor jongeren vanaf 18 jaar.

 

Zonnewende staat gekend voor zijn gedecentraliseerde, open en dynamische organisatiecultuur waar medewerkers uitgenodigd worden om verantwoordelijkheid op te nemen.

Wij zijn op zoek naar een begeleider klasse I en een begeleider klasse II voor één van onze leefgroepswerkingen. Samen met je team begeleid je jongeren naar meer vertrouwen en autonomie.

Je solliciteert voor een veelzijdige en dynamische job met ruimte voor initiatief en persoonlijk leiderschap.

 Diploma

Begeleiders Klasse I (B1-B3)

ten minste een bachelordiploma of een HOBU-diploma met sociale, pedagogische, psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie, of hiermee gelijkgesteld;

 

Begeleiders Klasse II (C1-3)

a) Begeleidend personeel klasse 2A.

- hetzij ten minste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs met pedagogische, sociale, artistieke of paramedische oriëntatie;

- hetzij een kandidaatsdiploma in de pedagogie, de psychologie of de criminologie;

- hetzij een brevet van kinderverzorging gepaard gaand met een tewerkstelling in een voor die kwalificatie geëigende doelgroep

- hetzij tien jaar dienstanciënniteit als begeleider klasse 2B

b) Begeleidend personeel klasse 2B.

- ten minste een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in een menswetenschappelijke richting

Procedure

Preselectie

Preselectie van een 20 tal kandidaten op basis de sollicitatiebrieven volgens de criteria:

  • Stage- en/of werkervaring in bijzondere jeugdzorg, het werken met individuele kinderen, jongeren of groepen, buitenlandse stages
  • Extra sociaal engagement (jeugdbeweging, speelpleinwerking, begeleiden van vakantiekampen, lid van jeugdraad)
  • Persoonlijke troeven in het werken met onze doelgroep kinderen en jongeren (sport, creatieve activiteiten, media, EHBO, enz)
  • De kwaliteit van sollicitatiebrief/CV naar vorm en inhoud (rapportage wordt in het werk van een begeleider steeds belangrijker) 

Data selectieprocedure

  Begeleider klasse I Begeleider klasse II
Schriftelijk gedeelte 16/10/2019 om 9u in de raadzaal van het stadskantoor De Seylsteen, Sint Denisplaats 16, 8630 Veurne 16/10/2019 om 9u in de raadzaal van het stadskantoor De Seylsteen, Sint Denisplaats 16, 8630 Veurne
Mondeling gedeelte 21/10/2019 en 22/10/2019 vanaf 9u30 in de fractiezaal van het Stadskantoor De Seylsteen 21/10/2019 en 22/10/2019 vanaf 9u30 in de fractiezaal van het Stadskantoor De Seylsteen
Psychotechnische testen Op een nader te bepalen datum tussen 5/11/2019 en 12/11/2019 in de kantoren van Konvert Office, Smedenstraat 61 te 8000 Brugge Op een nader te bepalen datum tussen 5/11/2019 en 12/11/2019 in de kantoren van Konvert Office, Smedenstraat 61 te 8000 Brugge

 

Solliciteren kan onderaan deze pagina, met toevoeging van een sollicitatiebrief, een CV, een kopie van het diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2).

Indienen kandidaturen tot en met 30/9/2019.

Wij bieden : maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding en een voordelig verlofstelsel.

Meerekenbare anciënniteit en verloning:

  • Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige: het Vast Bureau beslist over de relevantie van de beroepservaring. (Vraag vooraf info bij de personeelsdienst.)
  • Dienstjaren gepresteerd bij een overheid (ongeacht de uitgeoefende functie).Meer info: de functiebeschrijving en extra informatie is te verkrijgen bij de personeelsdienst 058/33.55.14 - of bij Zonnewende (directeur Sofia Feys– tel. 058/33.20.30 – sofia.feys@veurne.be)

Digitaal loket

  • Sollicitatieformulier Begeleider Zonnewende

    Formulier

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP