Gemeente veurne

START- EN PROCESNOTA VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 'RUP Standstill Tankstations Industriegebied Veurne I’.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Veurne heeft in zitting van 16 september 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'RUP Standstill Tankstations Industriegebied Veurne I’, goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat liep van 11 oktober tot en met 10 december 2019.

Op deze pagina kunt u de start- en procesnota alsook het verslag van het participatiemoment terugvinden

LCP