Gemeente veurne

RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 'RUP Standstill Tankstations Industriegebied Veurne I’.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Veurne heeft in zitting van 16 september 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'RUP Standstill Tankstations Industriegebied Veurne I’, goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van 11 oktober tot en met 10 december 2019.

De start- en procesnota van het RUP Standstill Tankstations Industriegebied Veurne I kunnen gedurende deze periode ingekeken worden in de dienst Ruimtelijke Ordening in de Sint-Denisplaats 16 te Veurne of op de gemeentelijke website www.veurne.be.

Daarnaast wordt op donderdag 17 oktober 2019 om 20:00 uur een participatiemoment georganiseerd in de raadzaal van Veurne, Sint-Denisplaats 16. Graag vooraf inschrijven via ruimtelijke.ordening@veurne.be of op 058/33 55 55.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 10 december 2019 ingediend worden door:

Een aangetekende brief toe te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Veurne, Sint-Denisplaats 16 te 8630 Veurne.

of

Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Sint-Denisplaats 16 te Veurne.

LCP