Gemeente veurne

Centrumraad Zonnebloem

Onder de benaming “Centrumraad” wordt in het dienstencentrum De Zonnebloem een adviesorgaan opgericht, als een meervoudig inspraak- en adviesorgaan ten overstaan van de centrumleider inzake de opdrachten van het dienstencentrum, activiteiten en dienstverlening, het jaarverslag.

De centrumraad brengt advies uit over de algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. De Centrumraad komt 4 keer per jaar samen.

Politieke vertegenwoordigers:

CD&V: Jan Verfaillie
Veurne Plus: Anneke Soenen
N-VA: Marieke Stubbe
!nspraak: Stijn Hommez

Contact

Zorgcentrum Veurne

Dienstencentrum De Zonnebloem

Zuidstraat 67, 8630 Veurne

tel.058 31 57 78
LCP