Gemeente veurne

Meldingen burgers - technische dienst

Via onderstaand formulier kun je voortaan meldingen doen die een tussenkomst van onze technische dienst vereisen.

Duid het gewenste type aan:

-  Groen onderhoud

-  Milieu afval, hier kunnen volgende meldingen worden doorgegeven:

 * Niet- ophaling van vuilniszakken, papier en PMD zakken.

    Vermeld duidelijk over welke fractie het gaat.

    ( voor GFT containers kan er gebeld worden naar het IVVO - 057 214160)

 * Zwerfvuil melding

   Vermeld in de melding over welk zwerfvuil het gaat.

-  Muskusratten en melding dode dieren

-  Openbare weg (gemeentewegen en voetpaden)

-  Varia (alle zaken die niet opgesomd staan in bovenstaande types)

LCP