Gemeente veurne

Meldingen burgers - technische dienst

Via onderstaand formulier kun je voortaan meldingen doen die een tussenkomst van onze technische dienst vereisen.

Dit formulier werkt met de browers van chroome.

Duid het gewenste type aan:

-  Groen onderhoud

-  Milieu afval, hier kunnen volgende meldingen worden doorgegeven:

 * Niet- ophaling van vuilniszakken, papier en PMD zakken.

    Vermeld duidelijk over welke fractie het gaat.

    ( voor GFT containers kan er gebeld worden naar het IVVO - 057 214160)

 * Zwerfvuil melding

   Vermeld in de melding over welk zwerfvuil het gaat.

-  Muskusratten en melding dode dieren

-  Openbare weg (gemeentewegen en voetpaden)

-  Varia (alle zaken die niet opgesomd staan in bovenstaande types)

-  Zwerfkatten: Je kan hier melding doen van zwerfkatten. De Stad Veurne engageert zich om het zwerfkattenplanning in werking te stellen en de katten te vangen. Daarna worden de katten gesteriliseerd en gecastreerd, waarna ze terug worden vrijgelaten op de vangplaats.

LCP