Gemeente veurne

Snoeihout

Snoeihout wordt 7 maal per jaar opgehaald, enkel na voorafgaande aanvraag via het e-loket of de afdeling grondgebiedszaken.

Tarief: 15 euro indien opgeladen in 10 min. door 2 personen of 75 euro voor max. één vrachtwagen.

Hoe?

Vlug oplaadbaar: indien mogelijk samengebonden met natuurtouw in bundels van max. 30 kg per pak.

Voor de juiste data van deze ophaling, raadpleeg je de afvalkalender.

Digitaal loket

  • Afvalophaling - ophalen van snoeihout 2019

    Formulier
LCP