Gemeente veurne

Bekendmaking gecoördineerde statuten WVI

De burgemeester van de gemeente Veurne, provincie West-Vlaanderen, bevestigt dat de gecoördineerde statuten van WVI, zoals gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 27 juni 2019 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 9 september 2019, werden bekendgemaakt in het kader van bestuurlijk toezicht, overeenkomstig artikelen 418 en 429 van het decreet lokaal bestuur.

Deze gecoördineerde statuten liggen ter inzage in het stadskantoor "de Seylsteen", bij de dienst secretarie en communicatie, Sint-Denisplaats 16 te Veurne.

Contact

Bekendmakingen

Dienst secretarie en communicatie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

tel.058 33 55 00
LCP